ד. המלצות לתהליך הכתיבה על פי גישת Good Vision

תשתית לדו"ח . 1 מינוי מנהל פרויקט בעל ראייה ארגונית כוללת מתוך הארגון . . 2 גיבוש צוות עבודה / ועדת היגוי אשר יאפשר נגישות והבנה של חומרים מהמחלקות השונות , לדוגמה : מנהל משאבי אנוש לסוגיית סביבת העבודה , מזכיר החברה לסוגיית הממשל התאגידי וכדומה . . 3 תכנון התמונה הגדולה , המסר הכולל והחזון , דיווחים רבים נופלים למלכודת של עודף פירוט שיוצר מצב שרואים הרבה עצים אך לא רואים את היער . לכן , כדי לייצר דו"ח ייחודי ומעניין , חשוב להתמקד לא רק בהנחיות ובאינדיקטורים של ה , GRI אלא גם בנרטיב וברעיון הכללי של הדו"ח . . 4 היקף : קביעת היקף דיווח שיכלול גבולות ארגוניים ופונקציונליים של הדו"ח , זמן הדיווח והאם לכלול חברות בנות ופעילות בחו"ל וכדומה . . 5 קביעת מסגרת דיווח ( לדוגמה . ( GRI ר' פירוט לעיל . . 6 הגדרת לוחות זמנים . תוכן וצורה )[ מומלץ לעיין במסמך ההנחיות של ה Sustanability ) — GRI ]( Reporting Guidelines , GRI , 2006 . 7 שימוש בתמונות ובתרשימים , המסייעים לחלק מהקוראים . . 8 קביעת יעדים לעתיד ולדו"ח הבא . . 9 תקשור לעובדים על הדו"ח — הם השגרירים הטובים ביותר . . 10 בקשת פידבק — אנשי ק...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ