ג. מבנה דו"ח אחריות תאגידית

אחד היתרונות של דיווח על פי תקן או הנחיות , הוא אימוץ של מבנה מוכר המקל הן על הכותבים והן על הקוראים . מבנה כזה יכול להתבסס על אינדיקטורים שונים , המחולקים לכמה פרקים עיקריים כגון : . 1 פרופיל ואסטרטגיית חברה . 2 ממד עסקי / כלכלי . 3 ממד סביבתי . 4 ממד אנושי / חברתי . 1 פרופיל ואסטרטגיה של החברה : דבר מנכ"ל ; פרופיל ארגוני ; חזון ; מדיניות האחריות התאגידית ; אסטרטגיה וגישות ניהוליות ; אינדיקציה על ביצועים של החברה ; תיאור מוצרי החברה . . 2 הממד העסקי / כלכלי : א . מבנה החברה ואפיקי הפעילות העסקית ; מיפוי מעגל ההשפעות הכלכליות ; מוצרים , שירותים ועמידה בתקנים רלוונטיים . ב . שיווק : מדיניות ; תקשורת שיווקית ; פרסים ואותות ; תלונות הציבור . ג . דיאלוג עם מחזיקי עניין : הגדרתם — לקוחות , ספקים , סוכנים , רגולטור ועוד . ד . ממשל תאגידי : תיאור מבנה הבעלות ומבנה הדירקטוריון ; מבנה החברה ; עמידה בחוקים , תקנות וכדומה . ה . שרשרת אספקה : תיאור שרשרת האספקה ; תהליך הרכש וניהול רכש בעל ערך מוסף חברתי . . 3 הממד הסביבתי : מדיניות סביבתית ; מיפוי ההשפעות הסביבתיות ואופן הפעילות הסביבתית ( נהלים ,...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ