ב. יתרונות הדיווח

דיווח מסודר על המהלכים הנ"ל , ברוח ההנחיות הבינלאומיות יכול לסייע ל : › שיפור המוניטין והתדמית כגוף אחראי , ירוק ושקוף לכלל מחזיקי העניין ( לקוחות / תקשורת / רשות ניירות ערך / המפקח על הביטוח וכדומה . ( › הוא מהווה כלי להשגת מובילות ובידול מול משקיעים , עובדים , לקוחות וספקים . › שביעות רצון וגאוות יחידה לעובדים . › כלי לניהול סיכונים בחברה ובשרשרת האספקה שלה . › אמצעי תקשורת אפקטיבי בתוך החברה ומחוצה לה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ