ג. כיצד זה עובד?

בשנת 2005 כינס האו"ם את יוזמת Principles of Responsible ) PRI . ( Investment זוהי רשת משקיעים בינלאומית המעודדת השקעה אחראית , כלומר הטמעה של עקרונות סביבה , חברה וממשל תאגידי בתהליכי השקעה של גופים פיננסיים . נכון לאפריל 2011 חתומים על היוזמה למעלה מ 850 גופי השקעות , המנהלים נכסים בשווי של כ 25 טריליון דולר . יוזמות בינלאומיות נוספות מאפשרות לגופים פיננסיים לנסח במשותף עקרונות וכלים להשקעה אחראית , ולעודד את החברות המושקעות לשפר את התנהלותן בתחום החברה , הסביבה והממשל התאגידי ולשפר את איכות הדיווח . מבין היוזמות הבולטות ניתן למצוא את הנספח הסביבתי של ה GRI להשקעות וניהול נכסים Global Reporting ) SIF — Sustainable Investments , ( Initiative , www . globalreporting . or CDP — Carbon Disclosure Project , Forums ועוד . בנוסף , יש מדדים המכסים ביצועי חברות בתחומים החברתיים והסביבתיים בבורסות המובילות , כגון ה , Dow Jones Sustainability Index ה FTSE 4 Good ומדד מעלה בישראל . השקעה אחראית מתבצעת בכמה אסטרטגיות : סינון שלילי — הימנעות מהשקעה בחברות מסקטור מסוים . סינון חיובי — השקעה בחב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ