שיתוף פעולה בין חקלאים ישראלים, פלסטינים, מצרים וירדנים ביוזמת חברת פסטה ברילה באיטליה ומרכז פרס לשלום. בתמונה — חקלאים ישראלים ופלסטינים והמחבר, בשדה ניסוי בנגב, ‭.1997‬ )צילום: יח"צ מרכז פרס לשלום(