ה. זהירות, Green Wash או Social Wash

Green Wash הנו כינוי לפרסום של מידע מטעה , כדי ליצור תדמית ידידותית לסביבה או לחברה . פרסום כזה הוא כמובן כוזב , או לפחות לא מדויק , וסופו בעידן המידע להתגלות . הפרסום יפגע במוקדם או במאוחר באמון הציבור בארגון ויחבל במערכת היחסים שבין הארגון ללקוחות ולציבור . סממניו של פרסום מטעה יכולים להיות שימוש בשפה עמומה , חברה מזהמת היוצאת בקמפיין ירוק , הצגת יתרון ירוק במוצר שאינו ירוק , הפצת רמזים ויזואליים ירוקים ללא כיסוי , ארגון הממצב עצמו כ"הכי ירוק" בתוך קבוצה מזהמת , הסברים מדעיים ללא כיסוי וציטוט מומחים שאינם שייכים לגוף מוכר ואמין . בממד החברתי , פרסום אינטנסיבי של תרומות לקהילה בארגון שאינו הוגן כלפי עובדיו או לקוחותיו נופל גם הוא לאותה קטגוריה של Green Wash והוא מכונה . Social Wash מכיוון שקיימים ארגונים הנוקטים גישה זו , חשוב להימנע מסממנים אלה , ולוודא שהפרסום אכן אמיתי ואינו מטעה את הציבור . פגיעה באמון הציבור היא פתח למשבר שידרוש התאוששות ארוכה . למשל , קמפיין שמראה כי החברה נקטה או נוקטת צעדים כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית של המוצר הלכה למעשה , ירוויח את אמון ואהדת הציבור , לעומת...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ