ב. יתרונותיו של שיווק סביבתי־חברתי:

› בידול המותג , הארגון או השירות : הקיימות העסקית מהווה כלי לבידול . שיווק העשייה והחזון של הארגון בתחום הסביבתי חברתי , ומיתוג הארגון או השירות ככזה הפועל למען הסביבה והקהילה ולמזעור הנזקים הנגרמים לה , יסייעו לארגון או למוצר בהשגת בידול . › יצירת יתרון תחרותי למוצר : בעולם שבו נזקים סביבתיים וחברתיים הנגרמים על ידי ארגונים עסקיים נחשפים בכותרות ענק בעיתונות , להצבת העשייה והאחריות החברתית במקום בולט ב"כרטיס הביקור" של הארגון יש יתרון משמעותי . התהליך גם מסייע לחזק את הקשר הרגשי של הלקוח עם המותג , נכס ראשון במעלה לכל מערכת שיווקית . צבי סגל , מנהל האחריות התאגידית בחברת אל על , מספר : המותג " המוביל הלאומי" משפיע על הפעילות בתחום האחריות התאגידית על ידי כך שבראיית אל על , היותנו " המוביל הלאומי" מחייבת אותנו להתייחס לנושאים הלאומיים , לקשר עם העם היהודי ולסוגיות חברתיות בחברה הישראלית . מנכ"ל החברה בחר להתמקד בכמה נושאים בהיבט זה — חינוך , הקשר עם העם היהודי , צבא וביטחון . בחירת הפרויקטים הקהילתיים שלנו נעשית לאור בחירה זו . ריאיון עם צבי סגל , מאי 2012 › ביטוי של מובילות ומנהיגות ב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ