עברי ורבין ורן לבנה, במפגש מנהלי אחריות תאגידית, ‭.2011‬ )צילום: אסף לב(