תרשים שלבים ומרכיבים לדיאלוג איכותי עם מחזיקי עניין, מתוך: תקן לניהול דיאלוג עם מחזיקי עניין ‭AA1000‬ בתרגום ‭Good Vision‬