ד. על תפקיד מנהל האחריות התאגידית

תפקיד מנהל / ת האחריות התאגידית הוא משמעותי ואקוטי לקידום נורמות של ניהול אחראי ואימוץ גישה אסטרטגית לאחריות תאגידית בכל תחומיה . אך מובן שהוא אינו תנאי מספק לקיומה של האחריות התאגידית כיוון שנדרשת מחויבות גבוהה של מנהיגות הארגון . על פי ארגון מעלה ( מתוך מסמך " פרופיל תפקיד — מנהל אחריות תאגידית , " פברואר , ( 2012 מרכיבי התפקיד של מנהל אחריות תאגידית כוללים : . 1 בניית תשתיות ניהוליות : לרוחב ולעומק הארגון : האתגר המרכזי והמשמעותי ביותר העומד בפני מנהלי אחריות תאגידית הוא הבניית התחום כדיסציפלינה ניהולית המהווה חלק בלתי נפרד מהניהול השוטף בארגון . לשם כך יש לבנות כמה תשתיות : תשתית תרבותית מתאימה בארגון ( אקלים תרבותי מתאים בארגון , ( תשתית של נראות בארגון , ידע וסמכות מקצועית , שותפים וקואליציות בארגון , רשת רפרנטים אשר איתם ומולם תתבצע העבודה בנגזרות השונות , תשתית תהליכים ונהלים . . 2 הובלה וניהול של תהליכים :  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ