ב. מי אחראי על האחריות התאגידית?

האחריות התאגידית הנה אסטרטגית , רב תחומית ורב ממדית , ובתור שכזו ניהולה צריר להיות בתחום אחריותו של המנכ"ל , שמצדו כמובן יכול לבזר משימות ונושאי ביצוע ( ר' בהמשך — מנהל האחריות התאגידית , ( ושל הדירקטוריון . בנוסף , מעורבות ההנהלה הבכירה ככלל חיונית להטמעה אמיתית וליישום מוצלח וכדי להתניע ולחבר את כל מרכיבי הארגון . לטעמי , אין להפקידה רק בידי איש מקצוע פנימי או חיצוני , כיוון שזה ישאיר אותה מחוץ לנתיב הקריטי של הליבה העסקית . כתחום רחב הנבנה בטווחי זמן ארוכים לא ניתן , וכנראה גם אסור , לנסות ליישמה במהלך אחד אלא כתהליך או מסע מתמשך . האחריות התאגידית אסטרטגית לארגון ולכן נכון שתהיה מסונכרנת עם החזון , המתאר לאן רוצים להגיע , ועם הערכים שמגדירים כיצד ניתן להגיע לשם ( ר' תרשים . ( אחריות תאגידית אמיתית ובשלה היא כזו שמחוברת לליבה העסקית בארגון ( הדרגה הרביעית על פי צאדק . ( צבי סגל , מנהל האחריות התאגידית בחברת אל על , טוען : כדי שהניהול והפעילות יהיו אפקטיביים , חשוב מאוד שמנהל האחריות התאגידית בארגון יקבל גיבוי מלא ממנכ"ל החברה ומההנהלה הבכירה . זה חשוב גם בהיבט של הפניית התקציבים , א...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ