א. האבולוציה של האחריות התאגידית

במאמרו של שמעון צאדק , מרצה באוניברסיטת קיימברידג' שנחשב לאחד המובילים העולמיים בחקר האחריות התאגידית , ”The Path to Corporate " , Responsibility הוא מגדיר את האבולוציה של האחריות התאגידית בחמש רמות : › הרמה הראשונה — הגנתית : ( Defensive ) התנגדות והתכחשות לפרקטיקות נדרשות בתחום . › הרמה השנייה — צייתנית : ( Compliance ) אימוץ מדיניות של ציות רק למה שנדרש . › הרמה השלישית — ניהולית : ( Managerial ) שילוב התחום בתהליכי הניהול . › הרמה הרביעית — אסטרטגית : ( Strategic ) שילוב האחריות התאגידית בליבה העסקית . › הרמה החמישית — אזרחית : ( Civil ) הטמעת האחריות התאגידית בכל הסקטור או התעשייה . על פי התפיסה של Good Business אשר רלוונטית גם לשוק הישראלי , הארגונים נמצאים בכל אחד מחמישה שלבים של ניהול עסקי אחראי . . 1 השקעה בקהילה — community investment — פילנטרופיה שאינה אסטרטגית ונפרדת מההתנהלות העסקית . . 2 אחריות חברתית של עסקים — corprotate social responsibility — שימוש במודלים גנריים של אחריות סביבתית , אחריות קהילתית , סביבת עבודה וכדומה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ