הזווית המשפטית הישראלית

בשונה מתפיסתו החד ערכית של מילטון פרידמן לגבי תפקיד החברה , ובהמשך להגדרות המרחיבות של אחריות תאגידית , מצא החוק הישראלי את מרחב הגמישות המאפשר הכללת שיקולים רחבים בניהול החברה . ואמנם , סעיף 11 א' לחוק החברות החדש התשנ"ט , 1999- המכונה " חוק החברות החדש , " הגדיר תפנית בתכליתו של עסק על פי חוק : סימן : 'ד תכלית החברה . 11 ( א ) תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה , וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה , בין השאר , את ענייניהם של נושיה , של עובדיה ואת עניינו של הציבור ; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה , אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור , אם נקבעה לכך הוראה בתקנון . השינוי שנכנס בחוק קובע כי החברה רשאית לבחון שיקולים נוספים מעבר לשיקול העסקי בקבלת ההחלטות ובביצועיה . בהקשר זה כתב פרופ' יוסף גרוס על חוק החברות החדש כי : נוסח זה מאפשר לחברה להשקיף על החברה המסחרית כעל כלי להשאת עושרן של כל הקהיליות הקושרות עם החברה קשרי חוזה ולהתייחס אליה כאל מעין " אזרח" בקהילה . אין כאן הטלת חובה , אלא מתן אפשרות לחברה המסחרית לפעול אף לקידום האינטרסים של ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ