הגדרת התחום

יש הגדרות רבות לתחום האחריות התאגידית . במסגרת ספר זה בחרתי להביא שלוש הגדרות עיקריות המקובלות בתחום . ההגדרה הפופולרית לאחריות תאגידית על פי האיחוד האירופי היא : תפיסה ניהולית שבה חברות מטמיעות שיקולים חברתיים , סביבתיים וערכיים לפעילות העסקית ולממשקים עם מחזיקי העניין , בצורה וולונטרית . Commission of European Communities , 2001 המועצה העסקית העולמית לפיתוח בר קיימא WBCSD – The World ) ( Business Council on Sustainable Development הגדירה ב 1999 אחריות תאגידית כך : מחויבות לתרום לפיתוח כלכלי בר קיימא באמצעות עבודה עם עובדים , עם משפחותיהם , עם הקהילה המקומית ועם החברה בכלל , במטרה לשפר את איכות חייהם . הגדרה נוספת , פשוטה אך רבת משמעויות של אחריות תאגידית היא : השורה התחתונה המשולשת , סך כל הביצועים הכלכליים , החברתיים והסביבתיים של חברה . Elkington , 1999 פרופסור מייקל פורטר מאוניברסיטת הרווארד , אמר בכנס לעסקים , חברה ואזרחות תאגידית : אין דרך להימנע מלהעניק חשיבות לאחריות תאגידית , מחיר הכישלון הוא פשוט גבוה מדי . קיימות אין ספור הזדמנויות של win-win שמחכות לגילוי כיוון שכל פעילות...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ