פרק ראשון אחריות תאגידית — מבט כללי

1 . 1 מבוא . 2 על הספר . 3 על אחריות תאגידית . 4 מה יוצא לי מזה ? דיבידנדים לארגון . 5 ניהול מוניטין ואחריות תאגידית . 6 ניהול סיכונים ואחריות תאגידית . 7 על ביקורת , אמון ושקיפות . 8 המסע לעבר אחריות תאגידית . 9 מחזיקי העניין . 10 הטמעה פנימית של אסטרטגיית האחריות התאגידית . 11 תקשור האחריות התאגידית . 12 שיווק ומיתוג סביבתי חברתי . 13 שרשרת האספקה . 14 השקעות אחראיות . 15 דיווח חברתי וסביבתי . 16 אינדקסים , תחרויות וכנסים בתחום האחריות התאגידית בישראל ובעולם . 17 ללמוד אחריות תאגידית . 18 ייעוץ לאחריות תאגידית  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ