אחריות תאגידית

כך ניהול אחראי תורם לצמיחה עסקית וגם לחברה ולסביבה עברי ורבין “ הספר אחריות תאגידית מגיע בעתו . הוא מספק מידע מקיף ומענה ראוי לכל המעוניינים להכיר את התחום המתפתח הזה בישראל ומסביר היטב את חשיבותו והעקרונות המנחים שלו . הוא ישמש מדריך טוב לכל העוסקים במלאכה ובמיוחד כשברקע הדרישה לצדק חברתי שמחייבת גם את התאגידים הגדולים להבין אותה ולתת לה מענה מצידם בהיבטים רבים ומגוונים ” . ח”כ יצחק ( בוז’י ) הרצוג לשעבר שר הרווחה Good Vision have provided invaluable knowhow and support for organisations across Israel and beyond for many years . This advice is now available for all in this pamphlet . I recommend every person in Israel , who believes in the role of business , to arm themselves with a copy . Giles Gibbons Founder & CEO , Good Business “ מעבר ללחץ החברתי , הציבורי והתקשורתי , נראה כי הסיבות העיקריות לעשייה הנרחבת והברוכה טמונה בכך שהחברות הגיעו לכלל הכרה ומסקנה שאחריות חברתית בעסקים , לא רק שאינה פוגעת בערך החברה לבעלי מניותיה , אלא בעלת השפעה חיובית ניכרת , על  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ