מבוא לשער שני הקשר ופשרו: פירושים שונים של פלורליזם בחינוך יהודי בתפוצות

גשיין גלזר שבעת המאמרים בשער השני של הספר עוסקים בחינוך יהודי בפזורה היהודית ופותחים צוהר אל ההוויה היהודית בתפוצות בימינו . המאמרים דנים בנעשה בערים בארצות הברית , בקנדה , באמריקה הלטינית , בבריטניה ובאוסטרליה ומתמקדים בהוויה היהודית המתגלה בקהילות אלו ובאתגרים הייחודיים שהחינוך היהודי מתמודד אתם כיום . הכותבים מאפשרים לקורא הצצה אל המרקם הפנימי של הקהילות המתוארות ומצביעים על ההשפעות העיקריות שעיצבו את היחסים הפנימיים בין מגזרים בקהילה היהודית ואת התפתחות הקהילות על רקע החברה הכללית שהן חיות בתוכה . באמצעות מבחר גדול של מונחים : רב-תרבותיות , פלורליזם , רב-גזעיות , פלורליזם תרבותי , פלורליזם דתי , ריבוי ואחידות ועוד , עולה לעיני הקורא תמונה של תחומי הידע המגוונים של החוקרים המציגים אותם וכן האוריינטציה של כל אחד מחוקרים אלה . לדוגמה , במקרים מסוימים פלורליזם פירושו תהליך של " הסתגלות״ . מדובר בתהליך שהוא פרי אילוצים כאלה ואחרים היוצר רבגוניות של ביטויי חיים . במקרים אחרים פלורליזם הוא בעצם " חגיגה של הבדלים״ , שבה נתפס הריבוי כמרחיב את אפשרויות ההוויה היהודית . רב-קוליות זו דורשת מן ...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת