תרבות ישראל: דינמיקה של מקצוע בהתהוות

פנינה שור פרק זה מתאר את התהוותו של המקצוע תרבות ישראל , ההולך והופך כיום לאחד ממקצועות הליבה בלימודי החובה במערכת החינוך הממלכתית העליסודית והיסודית . הדיון משלב בתוכו הן את המורכבות של תוכנית הלימודים , הן את נקודת מבטם של מי שמתנסים בהוראתו . פעילות רבה ניכרה מאז פורסמו המלצות ועדת שנהר בנוגע לחינוך היהודי במערכת הממלכתית העל-יסודית . מאחר שלימודי בחירה מקובלים זה שנים , דהיינו שלוש יחידות לימוד נוספות בתנ״ך ומקצועות מחשבת ישראל ותושב״ע , התמקדה הפעילות בלימודי החובה . בשנים הראשונות שלאחר פרסום הדוח היו מנהלים ששילבו לימודי יהדות בבתי הספר שלהם מתוך תפיסת עולם אישית , בתמיכת משרד החינוך ושריו השונים . התהליך הואץ באמצעות ארגונים חיצוניים , וכל אחד מהם , על פי האידאולוגיה שלו , טיפח מרכיבים מסוימים : הכשרת פרחי הוראה , הכשרת מורים בעלי ותק , כתיבת חומרי לימוד , עבודה עם צוותי חינוך ועבודה עם מנהלים . בשנת , 1999 בימי כהונת שר החינוך יוסי שריד , הוקם מטה ליישום דוח שנהר אשר שימש צינור למדיניות שרי החינוך שבאו אחריו , תוך כדי ניסיונות לגבש הצעות פעולה הולמות . שיאה של הפעילות היה עם ה...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת