על החינוך לפמיניזם יהודי – קריאה פמיניסטית בספרות חכמים

חנה קהת מבוא הביקורת הפמיניסטית על התרבות הפטריארכלית היא אבן יסוד במאבק של נשים לשינוי ולמהפך במעמדן . עוד בהיות התנועה הפמיניסטית בחיתוליה החלו נשים בכתיבה ביקורתית , הן על התרבות הקיימת הן על מקורותיה הקדומים . זה התחיל במאמרה המכונן של מרי וולסטונקרפט על זכויות האישה ( וולסטונקרפט , , ( 1792 ונמשך בספרו של גשון סטיוארט מיל , 1869-מ שעבוד האישה , שנכתב כנראה יחד עם הרייט טיילור – בת זוגו הפמיניסטית ( מיל , . ( 2009 אליזבט קיידי סטנטון , ממנהיגות הסופרגשיסטיות בארצות הברית , הייתה הראשונה שהחלה בקריאה ביקורתית של מקור הדתות המערביות , התנ״ך . בספרה תנ״ך של נשים 1895-מ חשפה סטנטון את ההטיה המגדרית המובהקת שבטקסט התנ״כי : את השפה הגברית , את העדפת הגברים ואת היחס המשפיל והמפלה כלפי נשים . ( Stanton , 1985 ) לכך יש להוסיף את ספרה המוקדם יותר של האמריקנית מרגרט פולר 1845-מ על מעמד הנשים בזמנה . ( Fuller , 1919 ) במהלך המאה 20-ה המשיכו פמיניסטיות לפתח את הביקורת הפמיניסטית . המרכזיות שבהן הן הסופרת וירגשיניה וולף , שפרסמה 1929-ב את המסה חדר משלך ( וולף , , ( 1981 והרדיקלית ממנה , סימון דה...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת