על אמנות ההנחיה של בתי המדרש

משה מאיר המה ינחוני ... ( תהילים מג ג ) המסה הנוכחית מבקשת להציג מאפיינים ייחודיים של הוראה ולמידה , כפי שהם באים לידי ביטוי בבתי המדרש העכשוויים . האוריינטציה המחקרית היא איכותנית , והיא משלבת בין גישות וסוגות מקובלות במחקר האיכותני ( צבר בןיהושע , . ( 2001 האיפיון המוצע הוא פועל יוצא של חקר עצמי הנהוג בשדה החינוך , מחקר הבוחן את ״האני המקצועי״ של המורה , את פעולותיו , את מחשבותיו ואת הבנותיו הן בנוגע לעצמו הן בנוגע לתלמידיו Ben-Peretz , 1986 ; Clandinin ) . (& Connelly , 2004 ; Hamilton & Pinnegar , 1998 בתהליך מחקרי זה שפירותיו מובאים כאן אנסה להצביע על הרצף שבין בתי מדרש אלה לבית המדרש הראשוני של חכמי המשנה , ועל הייחודי להם בהקשרם העכשווי . מהתיאור תעלה תמונה של עולם רוח שלם , הנאסף אל התרחשות של קבוצת אנשים היושבים ועוסקים במקורות היהדות , בעיקר התנ״ך וספרות חז״ל . ההתרחשות הזאת חורגת מגבולותיה ומסמנת אתגר של זהות יהודית שהישן והחדש והעכשווי דרים בה בכפיפה אחת . בקבוצה משתתפים 20-כ לומדים ולומדות , רובם בעלי זהות יהודית חילונית . מנחה הקבוצה הוא איש או אישה שאינם מלמדים באופן פרו...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת