היבטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל״י

איתן שיקלי חינוך תל״י ( תגבור לימודי יהדות ) היה הניצן הראשון של החינוך היהודי הפלורליסטי במדינת ישראל . צירוף המילים " חינוך יהודי פלורליסטי״ הופיע לראשונה במסמכי היסוד של מייסדי חינוך תל״י . מוקדי עניינו של מאמר זה הם לידתו של רעיון תל״י , תוכנו של הרעיון בראשית דרכו , זהותם ותפיסת עולמם של הוגיו ויוזמיו , הבנת האינטרסים , המצוקות והמניעים שהביאו אותם ליזום אותו וראשית יישומו במערכת החינוך בתיווכו של משרד החינוך . הרקע לצמיחתו של חינוך תל״י חינוך תל״י הוא חלק מניסיונותיהן של מערכות חינוך יהודיות משכילות וציוניות בישראל ומחוצה לה , שנעשו בעת החדשה – להידרש לרכיב התרבותי-היהודי של זהות תלמידיהן . על כן , מן הראוי לפתוח את הדיון בתיאור קצר של האקלים החינוכי ששימש רקע ותפאורה להיווצרותו . המהפכה הציונית הטילה על מערכת החינוך לשמש אמצעי לשינוי במימוש מטרותיה הרדיקליות : שינוי החברה והאדם . עם הופעתה של תנועה לאומית יהודית הופיע אתוס " היהודי החדש״ – חילוני , מהפכני , בעל זיקה לארץ מולדתו ההיסטורית , ה״שולל את הגולה״ ואת הזהות היהודית הישנה של " היהודי הגלותי״ ( שפירא , . ( 1997 בהמשך , וכ...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת