שיח החינוך היהודי – תעייה בין מושגים סותרים

משה שנר מטרתו של הדיון שלפנינו לסייע בהגדרת התחום ובאופקיו העתידיים : מה היה חינוך יהודי לאורך ההיסטוריה של העם היהודי , ומהי המשמעות של השימוש בתחום דעת מעין זה בימינו ? שיח החינוך היהודי המנסה להתמודד עם השאלות הללו הוא שיח אידאולוגי , רווי מטען ערכי , שלעתים קרובות מטה את הדיון מהתבוננות אובייקטיבית במושאי הדיון לכלל קטטה ערכית בין חסידי עמדות וגישות שונות . איננו עוסקים בנושא סגור , באובייקט מהעבר , אלא בשאלות חיות , אקטואליות , הכרוכות בהגדרת זהותם של יהודים בימינו . תרגום הדברים לשאלות הווה הוא מיידי , ומכאן גם העומס הרעיוני שבדיון זה . כאוס מושגי ומתודה עיונית היסטורית העיון בשדה הרעיוני הקרוי " מחשבת החינוך היהודי״ מעלה כאוס מושגי , שנובע מאי-הסכמה גורפת על הגדרתה של הזהות היהודית בימינו ועל תרגומו של מושג זה לכלל תחום דעת בשם " חינוך יהודי״ . אי-בהירות זו מחבלת קשות הן באפקטיביות של המחקר בנדון – מה אנו חוקרים – הן בפוריות של הדיון בתחום – לאן אנו חותרים . המתודה הנקוטה במאמר זה היא מתודה היסטורית . אני אשרטט קו התפתחות של מושג " החינוך היהודי״ כנגזרת של התפתחות תודעת הזהות הי...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת