הקדמה חינוך יהודי בישראל: ביטויים של פלורליות ופלורליזם

יובל דרור הספר שלפנינו כולו , ושער זה בהקשרו הישראלי , מתמקדים ביהדות הפלורליסטית ובחינוך היהודי הפלורליסטי הנובע ממנה . השיח על אודות היהדות והחינוך היהודי בישראל כיום רווי בביטויים כגון " רנסנס״ , " חיוניות תרבותית״ ו"התחדשות״ , ונקודת המוצא היא לגיטימיות הריבוי והזמנה לשיח פתוח ויצירתי עם התרבות היהודית , ובה במידה התנגדות לשיח הדיכוטומי של דתיות מול חילוניות . ברובד התיאורי של הספר נפרשים לפנינו מופעים שונים של חינוך יהודי , וברובד הביקורתי נבחנות הפלורליות והנחות היסוד המחוללות אותה . שבעת המאמרים בשער הראשון של הספר מביאים תמונה מייצגת ל״מצב התחום״ של החינוך היהודי בישראל בעשורים האחרונים , שקשה להקיף את כולו . כפי שמגדירו יאיר שלג במחקרו על רנסנס היהדות בחברה הישראלית , יש בו שני אפיקים מרכזיים : האחד , האפיק התרבותי – שבו הטקסטים והמסורות היהודיים מתפקדים כאוצר תרבותי שאמור להעשיר את עולמם של העוסקים בו ; האחר , האפיק הרוחני – שהדגש בו הוא החיפוש הרליגיוזי אחר מגע אלוהי . בהכללה אפשר לומר שבאפיק התרבותי בולטת בעיקר נוכחותם של חילונים , אך גם של דתיים , ובאפיק הרוחני מדובר בהתקר...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת