פתח דבר: בדרכי נעמ(ה)

נורית חמו ספר זה מוקדש לפרופש נעמה צבר בן-יהושע עם פרישתה לגמלאות מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב . תהליך הולדתו החל בכינוס בין-לאומי שנערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2007 לרגל פרישתה . הכנס ביטא את מרכזיותה של נעמה בחינוך והקיף את כל תחומי מחקריה . אסופת המאמרים של מחקר ומעשה , המובאת כאן בשער הראשון בעברית ובשער השני באנגלית , היא פרי עטם של עמיתיה מכל הקשת האמונית , מהארץ ומהעולם . אחד מצומתי ההתלבטות וההכרעה בתהליך כתיבתו והוצאתו לאור היה בזיקה לשאלה , איזו הקדמה ראויה לספר המבקש להיות מנחה , כי הרי המילים , כמו הנחלים , זורמות אל ים והוא איננו מלא . ובכל זאת : פרופש ( אמריטה ) נעמה צבר בן-יהושע היא מהבולטים בחוקרי החינוך בישראל . מחקריה לאורך השנים הקנו לה מוניטין בין-לאומי בחקר החינוך היהודי , בתכנון לימודים ובשיטות איכותניות , והיא תרמה רבות לשיח המקצועי המשלב בין הידע האקדמי לידע הפרקטי בשדה החינוך . הספר ביקש אפוא ללכת בתוואי מפגיש ומשלב של כמה מערוצי העשייה שבהם פעלה נעמה בתחום המקצועי . מדובר בתכנים הגלויים שבפרקיו השונים – מופעים שונים של פלורליות ( ריבוי וגיוון ) ושל פל...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת