שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי

דרכי נעמ ( ה ) עורכים : נורית חמו , יובל דרור הספר שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי , מנחה לנעמה צבר בן-יהושע , מתמקד ביהדות הפלורליסטית ובחינוך היהודי הנובע ממנה בישראל ( השער העברי ) וביהדות התפוצות ( השער האנגלי . ( השיח על אודות היהדות והחינוך היהודי בישראל כיום רווי בביטויים כגון " רנסנס״ , " חיוניות תרבותית״ , " התחדשות״ . נקודת המוצא בו היא פתיחות ולגיטימיות , הכרה בתרבות היהודית כרבת פנים והירתעות משיח דיכוטומי של דתיות מול חילוניות . השיח על אודות החינוך היהודי בתפוצות מדגיש את הצורך בהכלת גוונים של יהדות , בהתאמה ובהבנת ההקשר של פעולת החינוך היהודי בתפוצות . ברובד התיאורי של הספר נפרשים לפנינו מופעים שונים של חינוך יהודי בישראל ובתפוצות , וברובד הביקורתי נבחנות הפלורליות והנחות היסוד המחוללות אותה . שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי דרכי נעמ ( ה ) עורכים ׀ נורית חמו ויובל דרור  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת