הרבי מבקר בתערוכה של ברוך נחשון, צייר שחזר בתשובה, במרכז חב"ד העולמי