הערות

מגוא . 1 אף על פי ששיעור גבוה מקרב הציונים הדתיים בישראל תמך בכל לבו במפעל ההתנחלות , רובם של תומכים אלה המשיכו להתגורר בתוך גבולות ישראל של טרום . 1967 יתרה מזאת , בתגובה להקמת "גוש אמונים" החל מיעוט קטן בציונות הדתית לבקר את עמדותיו ולצדד בגלוי בגישות אחרות כלפי השטחים המוחזקים . על רקע זה קמו התנועות "עוז ושלום" ו"נתיבות שלום , '' ומפלגת המרכז שמאל הדתית הקטנה "מימר . " מבחר מאמרים שנכתבו בידי ציונים דתיים בעד ההתנחלויות ונגדן בשנות השמונים ובתחילת שנות התשעים אפשר למצוא בכרך קרע בין הכיפות : חשבון נפש של דור הכיפות הסרוגות , עורך : זאב גלילי , ירושלים , מרכז ספיר , . 1993 כפי שמעיר מיכאל פייגה , חלק ניכר מהמתיישבים היהודים בשטחים לא עשו זאת מתוך תמיכה באידיאולוגיה של "גוש אמונים . " רבים מהמתיישבים הם אף חילונים או חרדים . ראו Michael Feige , Settling in the Hearts : Jewish Fundamentalism in the Occupied Territories , Detroit , Wayne State . University Press , 2009 , p . 35 ברשימה הביבליוגרפית שבסוף ספרנו זה אפשר למצוא מבחר מחקרים נוספים על "גוש אמונים" ועל גישות ציוניות דתיות למפע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)