הקדמה

הספר שלפניכם הוא מחקר בהיסטוריה תרבותית , ובה בעת הוא גם אנתולוגיה של שירה . המחקר ולקט השירים השזור בו מוקדשים לקבוצת משוררים בני הדור השני של תנועת ההתיישבות הציונית דתית ביהודה ושומרון . כפי שאספר בהרחבה במבוא , משוררים אלה מצאו את דרכם אל השירה כיחידים , ופעלו יחד לקידום שני יעדים : ( 1 ) לטפח בתוך סביבתם החברתית והתרבותית אהדה כלפי כתיבת שירה , פעילות תרבותית שנתפסה עד אז כקשורה יותר לחברה החילונית ; ו ( 2 ) להביא אל הזרם המרכזי של השירה הישראלית נושאים ושימושי לשון השאובים מהעולם הדתי שגדלו בו ומהווי חייהם . בפרקי הספר אבחן את קווי הדמיון והשוני בין הגישות של משוררים אלה כלפי סוגיות העומדות במרכז חייהם של בני דורם . כל פרק ייפתח במבוא , שינסה לתאר את גישתה של שירת משוררים אלה כלפי נושא מסוים הנוגע להקשר החברתי , התרבותי וההיסטורי שהם חיים בו . לאחר מכן יבוא מבחר שירים הנוגעים לנושא הנסקר . כל שיר ילווה בדברי פרשנות משלי , שיעמדו על הךמזים למקורות יהודיים מסורתיים המצויים בשירים , ויתארו , במידת הצורך , את ההקשר ההיסטורי , או אף הביוגרפי , שהשיר נכתב בו . בחרתי בשירים על פי שלושה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)