תוכן

הקדמה 9 מבוא 13 פרק ראשון ביקורת החינוך הדתי וחתירה לחוויה דתית משמעותית 39 פרק שני תפילה ובקשת אלוהים 90 פרק שלישי התנ"ך והדמיון היוצר 128 פרק רביעי שירה וארוס 148 פרק חמישי ישראלים ופלסטינים 169 הערות 211 ביבליוגרפיה 235 מפתח שמות 251  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)