פרק שנים עשר בין דוד ומיכל ליעקב ורחל

א . פתיחה מערכת היחסים שבין דוד ומיכל , היא מן המפותלות והמורכבות ביותר המתוארות במקרא . תחילתה באהבה חסרת תקדים ובמסירות נפש מצדה של מיכל , וסופה במפח נפש ובקביעה שלמיכל בת שאול לא היה ילד עד יום מותה ( שמ"ב , 'ז כג . ( והנה , כאשר אנו באים לפענח את טיבה של מערכת יחסים זו על עליותיה ומורדותיה , אנו מגלים כי המקרא כבר נתן לנו מפתח חשוב ביותר להבנת הדברים - ההקבלה המרשימה בהיקפה למערכת יחסים אחרת במקרא : אהבת יעקב ורחל . בפרק זה נבקש לעמוד על יחסי דוד ומיכל לאור יחסי יעקב ורחל , ולחשוף את משמעות ההקבלה הספרותית ואת תרומתה להבנת האירועים . ב . מערכת ההשוואה הראשונה תחילתה של ההקבלה שבין שני הסיפורים , היא בתהליך הנישואים : א . בשני הסיפורים מופיעות אותן דמויות ראשיות : החותן ( לבן / שאול , ( שתי בנותיו ( לאה ורחל / מרב ומיכל ) והחתן ( יעקב / דוד . ( ב . בשני הסיפורים החותנים אינם מקיימים התחייבות שהתחייבו ביחס לנישואים עם בנותיהם ן לבן , המחליף בין רחל ללאה ( בראשית כ"ט , כג ;( ושאול , שהתחייב לתת את בתו לאיש אשר יכה את גלית פרק זה מבוסס על מאמרי 'מערכת היחסים בין דוד ומיכל על רקע יחסי י...  אל הספר
תבונות