אחרית דבר

הספר הזה נכתב במשך שנים רבות . לכן אני חש בצורך עיקש במיוחד לסכם את כל מה שנאמר בו מעמדתי הנוכחית . מחד , אני רואה שספרי , אולי , חסר את השלמות שהיתה יכולה להיות מושגת , לו היה נכתב , כמו שאומרים , בנשימה אחת ... מאידך , הוא יקר לי כיומן המספר בעקביות על כל הבעיות שאיתן באתי אל הקולנוע ושאיתן אני ממשיך לעבוד כיום - ושקוראי הספר הזה היו כעת לעדים להתעצבותן . כיום נראה לי חשוב בהרבה לדבר לא על האמנות באופן כללי , או על ייעודו של הקולנוע בפרט , כי אם על החיים עצמם , שמבלי להבין את משמעותם , האמן , קרוב לוודאי , אינו מסוגל להגות בשפת אמנותו דבר מה משמעותי . לכן בגמר העבודה הזאת החלטתי לבטא בקצרה את בעיות זמננו על פי אותו סדר שבו הן עולות לפניי ונראות לי משמעותיות , נושאות , אם תרצו , אופי על זמני , ונוגעות למשמעות קיומנו . רק בתוך ההקשר של הבנת השאלות הכלליות הללו ניתן לגבש דעה על מצבו של אמן בעולם המודרני , על מצבו הנפשי , על אופי הבעיות העומדות לפני האמנות . על מנת להגדיר לא רק את בעיותיו של האמן , אלא , לפני הכול , את אלה של האדם , נאלצתי להציב לפניי שאלה על מצבה של הציוויליזציה שלנו בכ...  אל הספר
הוצאת אסיה