קורבן "הנער הצעיר משקה ‭/7/\ >‬ העץ VINUJ שתל, ממתין בסב7נות לנם ‭".nnNn irtN wm‬