ם ט N ל ק ר הבריכה נ"אתר‭:"‬ יוחנן המטביל, פרט ממזבח גנט מ^ת האחים ואן אייק, בתוך המים.