מראה עיון בספר אמנות ישן וגילוי ציוריו של לאונרדו.