מראה הכית הישן, שנבנה מחדש לפי תמונות משפחתיות, מקום לידתו רלדותו של המספר, ומקום מנור 1 הוריו.