םולרים אנדרי טרקובםקי עם השחקנית הרואית, ננוליה םנדרצ'וק, במהלך הצילומים.