א נדר י רובל־ וב אנדרי רובליוב משוחח עם המורה שלו, DJNDwn היווני, על מהות היצירה jvrmDNm ועל ‭.miDN‬