אנדרי רובליוב בוריםקה, יוצק הפזמונים ןבנילומ! של ניקולאי בורלייב, ששיחק נם בתפקיד הראשי בנעורי JltrN כורע לרגלי פטרוניו.