3 דיוקנו של הזמן

סטאברוגין : באפוקליפסה המ'לאך נשבע שלא יהיה עוד זמן . קירילוב : זה שם נכון לגמרי ; מפורש ומדויק . כשכל אדם את האושר ישיג , אז זמן כבר לא יהיה , כי כבר לא צריך . מחשבה נכונה מאוד . סטאברוגין , אז איפה יסתירו אותו ? קירילוב : לא יסתירו בשום מקום . הזמן זה לא חפץ , אלא רעיון . יימחק מהמחשבה . פ . מ . רוסטויבסקי , שדים * הזמן הוא תנאי לקיומו של ה"אבי" שלנו . האטמוספרה החיונית שלנו , אשר נהרסת מחוסר שימוש כתוצאה מקרע בין הפרט לבין תנאי קיומו . רגע המוות הוא גם מות הזמן האינדיבידואלי - וכתוצאה מכך חייו של יצור אנושי נעשים בלתי נגישים עבור רגשותיהם של אלה שנותרים בחיים . חייו נעשים מתים עבור סביבתו . הזמן נחוץ לאדם , על מנת שיתממש ויוכל להגשים את עצמו * מתוך שדים מאת פ . מ . רוסטויבסקי , הוצאת כרמל . 2003 תרגום : גרשון חזנוב . כאישיות . איני מתכוון לזמן הליניארי שפירושו אפשרות להספיק לבצע משימה כלשהי , לעשות מעשה כלשהו . המעשה הוא תוצאה , ואילו אני דן בסיבתה , המפרה את האדם במשמעות המוסרית של המילה . ההיסטוריה עדיין איננה זמן . כך גם האבולוציה . אלה הם רצפים . הזמן הוא מצב . אש שבתוכה חיה הסל...  אל הספר
הוצאת אסיה