הקדמה

פעם , לפני עשרים ומשהו שנים , בעודי יוצר את הסקיצות הראשונות לספרי העתידי , הרביתי לתהות : האם כדאי לי בכלל להתחילו ? האין זה נכון יותר פשוט לביים סרט אחרי סרט , ועל ידי כך לפתור באופן מעשי את הבעיות התיאורטיות שעולות בדרך כלל בתהליך של עבודה על סרט ? הביוגרפיה האמנותית שלי לא היתה מן הקלות ביותר . פרקי ההמתנה הארוכים בין הסרטים העמידו לרשותי את הפנאי המייסר , הנחוץ להרהור מתוך שעמום : לאיזו מטרה בדיוק אני חותר בעבודתי , מה ההבדל בין אמנות הקולנוע לכל האמנויות האחרות , מה מיוחד לטעמי באפשרויות הגלומות בה , כיצד ניתן להשוות את ניסיוני לניסיונם ולהישגיהם של עמיתיי למקצוע . בקוראי , חזור וקרוא , מחקרים בתולדות הקולנוע , הגעתי למסקנה שהם אינם מספקים אותי , ומעוררים בי את הרצון להתווכח ולהציג הבנה נגדית של הבעיות והמטרות הקשורות ליצירה הקולנועית . הגעתי למסקנה שרכישת המודעות לעקרונותיו של המקצוע שלי והרצון לבטא את הבנתי שלי לחוקי היסוד שלו , נבנים לרוב בעזרת הדיפתן של התיאוריות הקולנועיות הידועות לי , המשמשות כנקודת מוצא . כמו כן , הצורך להתבטא באופן מלא יותר בנושא הזה הבשיל ככל שרבו המפגשי...  אל הספר
הוצאת אסיה