תוכן העניינים

הקדמה 5 פרק 1 ההתחלה 15 פרק 2 הוגנות היא ערגה לאידיאל 41 פרק 3 דיוקנו של הזמן 67 פרק 4 הייעוד והגורל 97 פרק 5 הדימוי בקולנוע 125 nniN הזמן , הקצב והעריכה 137 רעיון הסרט : התסריט 151 המימוש החזותי של הסרט 164 על תפקיד השחקן בקולנוע 169 על המוסיקה ועל רעשי רקע 190 פרק 6 היוצר מחפש את צופיו 195 פרק 7 אודות אחריותו של האמן 210 פרק 8 אחרי נוסטלגיה 236 פרק 9 קורבן 251 אחרית דבר 269 הערות 283 אנררי טרקובםקי - פילמוגרפיה 285  אל הספר
הוצאת אסיה