לפסל את הזמן

אנדרי טרקובסקי אנדרי טרקובסקי לפסל את הזמן Andrey Tarkovsky SCULPTING IN TIME © Andrey Tarkovsky Estate 1984-2013 Translation : Sivan Beskin קולנוע : סדרה בעריכת רבקה יוגב מרוסית : סיון בסקין עריכה מדעית : דני ורט עיצוב וסדר : אנקטי קדם רפוס הדפסה וכריכה : קורדובה רפוס ובריכה צילום עטיפה קדמית : מתוך הסרט קורבן צילומי דשים : מתוך הסרט מראה © כל הזכויות בעברית שמורות למחברת ולהוצאת אסיה , חשמונאים , 22 מורשה , רמת השרון טל 050-7400317 : '  אל הספר
הוצאת אסיה