רשימת משתתפים

אהרונסון שלמה האוניברסיטה העברית בירושלים אוחנה דוד המרכז למורשת בן גוריון , קריית שדה בוקר ביאלר אורי האוניברסיטה העברית בירושלים בר און מרדכי יד יצחק בן צבי , ירושלים ברק איתן האוניברסיטה העברית בירושלים גורן תמיר אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בר אילן גינוסר פנחס המרכז למורשת בן גוריון , קריית שדה בוקר גרינברג יצחק היחידה לתיעוד ומחקר היסטורי של משרד הביטחון ומכללת בית ברל דרור יובל אוניברסיטת תל אביב הכהן דבורה אוניברסיטת בר אילן ויץ יחיעם אוניברסיטת חיפה כבהא מצטפא האוניברסיטה הפתוחה ומכללת עמק יזרעאל כסלו יואב הפקולטה לחקלאות , האוניברסיטה העברית , רחובות כפכפי אייל מכללת אורנים כ "ץ גדעון המרכז למורשת בן גוריון , קריית שדה בוקר ליבמן צ'רלס ( ישעיהו ) אוניברסיטת בר אילן לסקר מיכאל המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר אילן עילם אהוד אוניברסיטת בר אילן פרידמן ישעיהו אוניברסיטת בן גוריון בנגב רהט גדעון האוניברסיטה העברית בירושלים רוגל נקדימון כפר סבא רצבי שלום אוניברסיטת תל אביב שגב זהר אוניברסיטת חיפה שליים אבי St . Antony ' s College , Oxford שמש משה המרכז למורשת בן גוריון , קריית ש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב