מי תמך בעלייה גדולה בשנות החמישים ומי תבע את הגבלתה הערות למאמרו של אבי פיקאר

דבורה הכהן במאמרו 'ראשיתה של העלייה הסלקטיבית בשנות החמישים' ( עיונים בתקומת ישראל , 9 , [ 1999 ] עמ' , ( 394-338 אבי פיקאר מבקש לקבוע מי היו התומכים במדיניות הסלקציה ומי היו מתנגדיה . לדבריו : 'היוזמה להנהגת מדיניות עלייה סלקטיבית היתה שלו [ של יצחק רפאל' ( עמ' . ( 370 בכך הוא מבקש לסתור את האמור במחקרי עולים בסערה ( ירושלים ( 1994 ואת דברי יצחק רפאל בספרו לא זכיתי באור מן ההפקר ( ירושלים . ( 1981 ההחלטות על הגבלת העלייה היו אחד הנושאים הכאובים במסכת העלייה הגדולה לישראל בראשית שנות המדינה . תוך כדי עיון בדיונים שעסקו בהנהגת הגבלות בעלייה , מצאתי שרוב קובעי המדיניות בממשלה ובסוכנות חייבו את ההגבלות , ואילו הבולטים בשוללי ההגבלות היו דוד בן גוריון ויצחק רפאל ' . בשל צירוף נסיבות , שכבר עמדתי עליהן במחקרי , שינה בךגוריון את עמדתו בשלהי שנת 1951 ותמך בתקנות הסלקציה , בעוד רפאל נשאר נחוש במאבקו למען עלייה לא מוגבלת והוסיף לפעול בדבקות למען מטרה זו כל ימי כהונתו כראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית . תמונה זו מתבססת על פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות ו'המוסד לתיאום , ' הפורום של נציגי הנהל...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב