ממדף הספרים

אורנה מילר משה ליסק ( עורך ראשי של הסדרה , ( תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה , זהר שביט ( עורכת ומחברת ראשית , ( בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל , א , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק , ירושלים תשנ"ט 690 , ( 1998 ) עמודים . הקובץ כולו מתמקד בהקמת ממסדי התרבות העברית ביישוב היהודי בארץ ישראל עד הקמת מדינת ישראל . במרוצת המאה ה 19 הוקמו מפעלים דומים של יצירת תרבות לאומית בארצות שונות , אולם מה שייחד את תולדות הציונות ואת החברה היישובית היה הצורך ולא רק הרצון ליצור חברה לאומית חדשה מן היסוד עד הטפחות . לראשונה בתולדות התרבות העברית החדשה נוצרה מערכת של תרבות מלאה על כל איבריה . מערכת מעין זו לא יכלה להיווצר מחוץ לארץ ישראל , ולא במקרה הבסיס האידאולוגי שלה היה טיפוח ניגוד בינה לבין התרבות היהודית 'הגלותית . ' בקובץ שלושה מבואות עיוניים : מבוא כללי מאת זהר שביט , המתאר את מצב המחקר עד צאת הכרך , את הופעתם של יצרני תרבות וצרכניה ואת ראיית התרבות כמי שיוצרת את הזהות הלאומית . המחקר חושף את הפער בין הדגם האידאלי של תרבות ובין התרבות כפי שהיא היתה בפועל . לאידאו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב