בין אוטופיה לראליזם פעילות צה"ל בתחומים אזרחיים בשנים הראשונות למדינה

יצחק גרינברג זאב דרורי , אוטופיה במדים : תרומת צה"ל להתיישבות , לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה , המרכז למורשת בךגוריון , קריית שדה בוקר 213 , 2000 עמודים ספרו של זאב דרורי הוא מחקר שיטתי הבוחן את פעילותו של צה"ל ואת התפקיד שמילא בתחומים אזרחיים בשנים הראשונות למדינה - התיישבות , קליטת עלייה , חינוך , סלילת כבישים , גידול ירקות . דרורי פורש יריעה רחבה של תרומת הצבא לקידומם של התחומים הללו , עומד על הבעיות והקשיים שנתקל בהם הצבא , על הפער בין הכוונות להגשמתן , ומציג את הטעמים והשיקולים לערב את הצבא בפעילות שהיא אזרחית מטבעה . חלק מהנושאים שהחיבור עוסק בהם אמנם נדונו במחקרים קודמים , אולם דרורי מציג תמונה שלמה , שמרכיביה השונים היו , לשיטתו , פרי השקפה מוקדמת . פעילות הצבא במישור ההתיישבותי כללה גיבוש של תוכניות התיישבות בהתאם לצורכי הביטחון , הגדרת סדר עדיפויות להתיישבות על פי אזורים גאוגרפיים ומבחינת לוח זמנים , קביעת מיקומם המדויק של היישובים ומעורבות בתכנון המבנה הפיזי שלהם - מקום המגורים , מבני ציבור , הצבת מכשולים וכדומה . מיקום נקודות ההתיישבות ותוכניות המתאר שלהן היו נתונ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב