פתיתי סודות: מסמכים על הדיפלומטיה הסובייטית בשאלת תקומת ישראל

אורי ביאלר Israel Ministry of Foreign Affairs , Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation , Israel State Archive , Russian Federal Archives , The Cummings Center Tel Aviv University , Institute of Oriental Studies , Russian Academy of Sciences , Documents on Israeli-Soviet Relations 1941-1953 , Frank Cass , London 2000 , 2 vols ., 973 pages העימות בין חשאיות לפומביות הוא אחד המאפיינים הבסיסיים של הדיפלומטיה במאה ה . 20 עד לתקופה זו השליטים הם שהחליטו על יציאה למלחמות ועל סיומן , וכן ניהלו את מדיניות החוץ ב'חדרים אפופי עשן' ללא צורך להסביר את פעולותיהם לאזרחי מדינותיהם . הם סברו שתחומים אלו הם באחריותם הבלעדית , ותמכו בהם בראייתם זו , מסיבות מקצועיות , גם המנגנונים הפקידותיים שניהלו תחומים אלו . המציאות הזאת , שמדגים אותה היטב ניהול מדיניות החוץ של גרמניה בראשותו של אוטו פון ביםמארק בשנות השבעים והשמונים של המאה ה , 19 החלה להשתנות לקראת סוף אותה מאה , במיוחד ממלחמת העולם הראשונה ואילך . זאת , כאשר נזקקו השלטונות לתמיכה ציבורית רחבה יותר , שהותנתה בשיתופו של הציבור במידע ע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב