היסוד החילוני במחשבתו של אהרן דוד גורדון

גדעון כ " ץ רבים מפרשניו של א"ד גורדון מתארים אותו כהוגה דתי וממעטים לדון ביסוד החילוני שבמחשבתו ובמשמעותו . במאמר זה אעסוק בכך . בחלקו הראשון של המאמר אבהיר בקצרה את משמעות המושג 'חילוני' שאשתמש בו כאן , ואסביר מהו אותו 'יסוד חילוני' שאני מוצא במחשבתו . ברור לגמרי כי גם אם ישתכנע הקורא כי לגורדון תפיסה חילונית , עדיין צריך להסביר מה היה יחסו ליהדות , שהרי הוא לא חדל להדגיש את זיקתו ההדוקה למורשתו . הניסיון לשמור על זיקה למורשתו הדתית , למרות היסוד החילוני במחשבתו , פירושו ניסיון כלשהו לפרש את המורשת בדרך 'חילונית . ' עניין זה - חילונה של היהדות לפי גורדון - יוערך בחלקו השני של המאמר . בשני החלקים הראשונים ייעשה אפוא ניסיון להציע פרשנות למחשבתו של גורדון . בחלק האחרון אעיין עיון ביקורתי במחשבתו של גורדון כפי שהיא מתוארת בפרשנותי , ובעיקר אנסה להראות שחבות זו יכולה להדגים את מה שמזומן למחשבה חילונית יהודית המעוניינת להימשך מתוך מסורתה הדתית : היא מעוניינת במסורת , אבל זיקתה עשויה להצטמצם לכדי סובייקטיביזם . קודם שאתחיל בגוף הדיון , עלי להסביר בקצרה מהי הגישה שאני נוקט כאן באשר להגותו של...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב