מקרא לשתי הטבלאות: ‭.1‬ מכלול היצירות. ‭.2‬ יצירות של יוצרים ארץ־ישראלים. ‭.3‬ חלקיותן של יצירות שכתבו יוצרים ארץ־ישראלים בכלל היצירות.