מקרא לשתי הטבלאות: ‭,1‬ כלל היצירות. ‭.2‬ מספר היצירות שבהן נזכרים ילדים. ‭.3‬ חלקיות היצירות שבהן מופיעים ילדים בסך כל היצירות. ‭.4‬ מספר היצירות שבהן מופיעים ילדים ארץ־ישראלים. ‭.5‬ חלקיות היצירות שבהן מופיעים ילדים ארץ־ישראלים במכלול היצירות שבהן נזכרים ילדים בכלל. הערות: נספרו כלל היצירות שבהן מופיעים ילדים בסילבוס. הספירה כוללת יצירות מומלצות ויצירות לבחירה.